La base de dades INF1-AND està formada per quatres taules que aglutinen la informació recollida durant el treball de camp pel que fa a les parcel·les, els arbres, el sotabosc i la fusta morta. A través dels següents enllaços es poden descarregar les diferents taules de la BD-INF1-AND en format .csv.

<aside> <img src="/icons/table_gray.svg" alt="/icons/table_gray.svg" width="40px" /> BD-INF1-AND datasets

📂 [parceles](<https://ari.ad/images/projectes/infa/parceles.csv>)

📂 [arbres](<https://ari.ad/images/projectes/infa/arbres.csv>)

📂 [sotabosc](<https://ari.ad/images/projectes/infa/sotabosc.csv>)

📂 [fusta_morta](<https://ari.ad/images/projectes/infa/fusta_morta.csv>)

</aside>

A continuació es presenta una visualització espacial de les taules [parceles](<https://ari.ad/images/projectes/infa/parceles.csv>) i [arbres](<https://ari.ad/images/projectes/infa/arbres.csv>). Aquesta permet consultar, de forma interactiva, part de la informació recopilada a les parcel·les durant el treball de camp realitzat l’estiu del 2022. El panell de widgets de la dreta presenta informació relativa als arbres mesurats, la qual s’actualitza en funció de les parcel·les visualitzades a la pantalla o seleccionades mitjançant l’eina de selecció. **

https://pinea.app.carto.com/map/455cd96b-04ed-4160-a560-131388f19ae6